Godt Nytår,Happy New Year,Glückliches neues Jahr,с Новым годом…

Så er året 2011 ved at være slut og egentlig har det været et godt kajak år,dog har jeg ikke selv opfyldt min målsætning med antal kilometer, men der er sket så meget nyt og spænderne i det gamle år der gik.

Uden Struer Kajaknet ville det slet ikke have været nær så spændende og med nye kajak venner har det givet flere oplevelser og mere lyst til at komme ud på vandet. Peter Kjeldsen og Jon Nielsen har været et par personer der har hjulpet meget til,både som inspiration og til gode ideer..tak til jer.

Er selv lidt stolt af at kunne inspirere andre til at komme på vandet eller bare hjælpe med spørgsmål, Fyns Kajaknet er en af de seneste tiltag som har spiret frem fra mørket,Søren fik købt sin kajak og er kommet på vandet og har fundet ud af at det var noget han skulle have gjort for mange år siden,og der er til tider kommet en del mails fra folk som læser på min ret nye hjemmeside(den du læser dette på nu) både om mine erfaringer af det grej der bliver testet eller spørgsmål om mine Seabird kajakker,tak til jer.

Lige for at runde året af vil jeg lige takke………

Aljona Jurgens for kajak messe og hjælp.

Thomas Holgaard fra www.padleguide.dk for køb af grej og kaffe 😉

Jon Nielsen for masser af ideer og indlæg på Struer Kajaknet.

Peter Kjeldsen for kanon kajak oplevelser og kaffe sladder.

Struer Kajaknet for masser af oplevelser.

Søren V for årets smukkeste kajaktur.

Seabird Designs for at lave fantastiske kajakker fra www.seabirddesigns.com

Trangia for at igen levere det bedste stormkøkken.

Og selvfølgelig har jeg sikkert glemt noget eller nogle,men tak til jer alle..

Vi ses på vandet i 2012…

……………………………………………………………………………………………………….

So is the year 2011 coming to an end and actually it was a good kayak year,however I have not even met my goal with mileage, but there has been somuch new and exciting in the old year had passed.Without Struer Kajaknet would not have been nearly as exciting and new kayaking friends have given it more experiences and more desire to get out on the water. Peter Kjeldsen and Jon Nielsen has been a few people who have helped much, as both inspiration and good ideas .. thank you.Is even a little proud of being able to inspire others to get on the water or just help with questions, Fyn Kajaknet is one of the latest initiatives that havesprung up from the darkness, Søren had bought his kayak and have come to the water and found out it was something he should have done years ago, and there are sometimes made ​​some mails from people who read my relatively new site (the one you are reading this on now) both of my experiences of the equipment being tested or questions about my Seabird kayaks, thank you.

Just to round off the year I will just thank ………

Aljona Jurgens for kayak trade show and help.

Thomas Holgaard from www.padleguide.dk for purchase of  kayak,gear and coffee 😉

Jon Nielsen for lots of ideas and stuff  in Struer Kajaknet.

Peter Kjeldsen for kayak adventures and coffee gossip.

Struer Kajaknet lots of experiences.

Søren V for the most beautiful kayak trip.

Seabird Designs for making fantastic kayaks from www.seabirddesigns.com

Trangia to again deliver the best camping stove.

And of course I’ve probably forgotten something, or some, but  thanks to you all ..

See you on the water in 2012 …


Posted in Ikke kategoriseret by with no comments yet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *